מי אנחנו

ארגון חברות הניקיון הוא ארגון המעסיקים הגדול והיציג בענף שבו מועסקים כיום עשרות אלפי עובדים. הוא הוקם בשנת 2012 בכנס יסוד מרגש ורב משתתפים והוא מאגד כיום כ-200 חברות ניקיון, ביניהן החברות הגדולות הוותיקות במשק הישראלי , המעסיקות ביחד כ-80 אלף עובדים.

הארגון נולד מתוך תובנה כנה ועמוקה כי השינויים והתמורות החברתיות בחברה הישראלית לצד חקיקה ספציפית שעיקרה הגנה על האוכלוסיות המוחלשות המועסקות בענף מחייבים ביצוע של "סיבוב פרסה " תודעתי והתנהלותי ושרק התלכדות של כלל חברות הניקיון המאמינות ומתחייבות לשינוי המיוחל לתוך ארגון מעסיקים אחד תביא, בסופו של דבר, לשינויים המיוחלים שענף הניקיון כל כך זקוק להם.

ענף הניקיון נחשב, עד לפני מס' שנים  לתחום עיסוק נחות, לא מקצועי ונצלני וחברות הניקיון נתפסו כעוסקים בלתי לגיטימיים שעיקר עיסוקם הוא "גזירת קופון " , ובכן לא כך היא . הארגון חותר ופועל בהצלחה רבה לשינוי פני הדברים הללו. אנו מאמינים שיכולתנו להתלכד ולקבל החלטות יחד תביא בתהליך של מספר שנים לשינוי פני הענף ולשינוי היחס אליו הן מהציבור הרחב והן מצד הממשלה.

פעילות דרמטית משנה מציאות הייתה בחתימה על הסכם קיבוצי כללי בענף הניקיון בחודש יולי  2013 עם ההסתדרות הכללית החדשה. הסכם המשפר באופן מהותי וקיצוני את תנאי העסקתם של עובדי הניקיון בישראל וגם נותן מענה תפעולי ומשפטי לכל תחלואי העבר של הענף . הארגון ניהל מאבק ומערכה ציבורית למתן צו הרחבה ע"י משרד הכלכלה, כך שתנאי ההעסקה החדשים, המאפשרים קיום בכבוד לעובדי הניקיון, יינתנו לכלל העובדים במגזר הפרטי.

ואכן, ב 19.2.2014  חתם שר הכלכלה, ח"כ נפתלי בנט, על צו ההרחבה ומאז מוחזק  ארגון חברות הניקיון לארגון המעסיקים היציג בענף. המשמעות היא , שארגון חברות הניקיון בלבד, ולא אף ארגון אחר, יכול לקבל החלטות בנוגע ליחסי העבודה עם הארגון היציג של עובדי הניקיון – ההסתדרות הכללית החדשה. לממשלה חובת היוועצות עם הארגון בכל הקשור לחקיקה וחקיקת משנה ,הארגון הוא מוזמן קבוע לוועדת העבודה והרווחה בכנסת בדיונים הקשורים לענף הניקיון ועובדיו  ובנוסף ארגון חברות הניקיון הוא  הארגון היחיד בענף שהמחוקק מעניק לו זכות  על-פי חוק הסכמים קיבוציים- סעיף 33ז' לגבות דמי טיפול ארגוני ממעסיקים בענף (לארגון יציג).

הארגון הוא  עמותה רשומה והוא פועל על-פי כללי חוק העמותות (תעודת ההתאגדות כעמותה).

במה אנחנו מאמינים

b-p-1הארגון מאמין, ואף פועל להנחיל בקרב חברות הניקיון, ערכים ניהוליים מודרניים ונאורים,  המשקפים אחריות חברתית: שקיפות מוחלטת של נתונים, ערכים ונורמות כספיות, חיבור חזק ואמתי לעובדי הניקיון  השכלה בקרב קברניטי החברה ובניית מחלקת שכר מקצועית.

b-p-1הארגון מאמין בקבלת החלטות באופן דמוקרטי, בביקורת פנימית ובדיון מעמיק בכל נושא שיש לו השפעה על עתיד הענף. לפיכך בנוי הארגון מהנהלה שצמוד אליה מבקר פנים. אנו סבורים כי האמון של החברות בארגון בהנהגת הארגון הם כלי מפתח לקידום הענף ולטיפול נכון וצודק בכם החברים.

b-p-1ארגון חברות הניקיון מאמין כי העסקה הוגנת היא אינטרס משותף של מזמין השירות, חברת הניקיון והעובדים. תם העידן בו חברות הניקיון שימשו רק כגורם מתווך בין עובד הניקיון למזמין השירות. כיום, חברות הניקיון ניצבות ביחד עם עובדיהם מול מזמיני השירות..

b-p-1 הארגון פועל כנגד מכרזי הפסד הפוגעים בשירות ואיכות העבודה, להקמת מוסדות הארגון, להידוק שיתוף הפעולה עם ההסתדרות וכן לקיום פעולות על פי ועדות עבודה. במקביל, הארגון דואג להפצת מידע מקצועי ומשפטי לחבריו ומעמיד ייעוץ טלפוני שוטף.

b-p-1הארגון  פועל להיות חלק מארגוני המעסיקים (נשיאות הארגונים העסקיים ). זאת מתוך אמונה כי ענף הניקיון הינו הוא חלק אינטגרלי מהמשק בדיוק כמו כל ענף אחר. זהו ענף חיוני ,פרודוקטיבי שמחולל תעסוקה ומספק פרנסה לעשרות אלפי משפחות ולפיכך יש להתייחס אליו בהתאם.

b-p-1לארגון ולהסתדרות וועדת אכיפה משותפת להגנה על זכויות עובדי הניקיון,המפוקחת ע"י רואה חשבון חיצוני בלתי תלוי .הוועדה מבצעת  בדיקות מדגמיות אצל חברות הניקיון שבארגון ומתכנסת אחת לחודש לדיונים .

חברי הוועד המנהל של ארגון חברות הניקיון:

1. אבי מזרחי – יו"ר  avi@ph-clean.co.il   טל:  054-306-2222

2. ורוניקה רוזנברג, עו”ד – מנכ"לית  veronica@irguncleaning.co.il    טל:  050-821-8888

3. אודי גונן – גזבר   udi@team3.co.il

4. משה קלר – מזכיר   moshek@natoon-group.co.il

5. עובדיה עמרן  – תפעול  ovadia@aviram10.co.il

6. רו"ח דורון חזן – מבקר פנים  doron@hazangroup.co.il

7. משה הבר   moshe@sheleg-lavan.co.il

8. אלון אזולאי  alon@taglit-group.co.il

9. רפי קריכלי  rafi@ramkrm.co.il