אירועים והשתלמויות

תאריך

מיקום

נושאים

27.7.2021 – 16:00

משרד עוה”ד גרוס ושות’

  • צומחים ומתייעלים – מיזוגים ורכישות – עו”ד אסתר קורן

 

 

  • שיפור חוויית השירות והתפעול באמצעות אפליקציות וטכנולוגיה  – בועז קידר, מנכ”ל חברת מכלול פתרונות בע”מ