החברה נותנת שרותי אחזקה למבני תעשיה, מחסנים לוגיסטים, מבני משרדים