דים אריזות ושינוע בע”מ
ת.ד. 1391 דימונה טלפון 08-6527711
פקס 0722449465