מכון טיהור שפכים 

צומת מורשה ת"ד 10025 פתח תקווה 49001

אופיר אדם | רפרנטית תפעול

 משרד: 03-6475020  | פקס 03-6474041