חוקיות או אי חוקיות של העסקת עובדי ניקיון זרים הוא נושא המעסיק ומטריד את מנוחתם של מספר לא מבוטל של חברות ניקיון, בעיקר אלה הפועלות ב"מדינת תל אביב" ואולי גם בעיר אילת. חברות הניקיון עלולות להיות הקורבן שמשלם וישלם את המחיר הכי גבוה בגין אי הוודאות המשפטית  ו/או המיסוית השוררת בהקשר זה.  קיים חשש גדול מפני חוות דעת כאלו ואחרות מצד היועצים המשפטיים ו/או יועצי המס . אין ספק כי עובדי הניקיון הזרים הם אנשים טובים וגם עובדים מצוינים, אך העסקת עובדי ניקיון זרים –  פליטים/מבקשי מקלט/מהגרי עבודה/מסתננים היא בבחינת לקיחת סיכון גבוה בהיעדר וודאות משפטית וודאות בהיבטי המס .

לפיכך, עו"ד אילן שמעוני, יו"ר ארגון חברות הניקיון, כתב מאמר דעה שפורסם לאחרונה בעיתון דה מרקר אשר מציף את הנושא בתקווה שמי מרשויות המדינה יפזר עבורנו את הערפל הכבד.

לקריאת המאמר המלא: הצד האפל של שוק העבודה – דה מרקר – 10.11.2014