ציבור חברות הניקיון עובר ב- 3 השנים האחרונות  מהפכה ניהולית הבאה לידי ביטוי במגוון תחומים: חדשנות בניהול, רכישת השכלהובקיאות בעולם יחסי העבודה ובתורת התמחיר והחשבונאות, אימוץ טכנולוגיות מתקדמות,חיזוק מערך המחשוב, וגיבוש תפיסת עולם ערכית בניהול המשאב האנושי.

חברות הניקיון,המעסיקות כ-80 אלף עובדים במשק, פותחות את שנת 2015 כאשר הן מבינות כשהמפתח להצלחתן ולשרידותן לאורך זמן נמצא בקיום ותחזוקה של מטה ניהולי משכיל וביכולתן לספק שירות איכותי בטיחותי. התחרות בענף כבר לא יכולה להתבסס רק על מחיר כי אם, על טיב השירות , איכות והוגנות העסקת העובדים והיכולת לקיים שיח חוזי עם הלקוחות בהתאם לסביבה החוקית של ענף הניקיון

תפיסת העולם של ארגון חברות הניקיון בישראל , בבואו להוביל לשינוי חברתי-עסקי, נסמכתעל שני נדבכים עיקריים:

הראשון הוא דרישהלשקיפות מלאה של נתונים, ערכים ונורמות כספיות. לשם כך נדרשות ההנהלות של החברות להשכלה רלוונטית והתמקצעות שוטפת. על כל חברת ניקיון מוטלת חובה מקצועית ומשפטית לעמוד בכלל דרישות החוק, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים והפסיקה. תחום זה הוא דינאמי ומחייב בקיאות ומעקב דקדקני שכן אי עמידה בדרישות אלה, מעבר להיותה פוגענית כלפי העובדים, תגרור אחריה גם סנקציות פליליות ומנהליות – הן על החברות עצמן והן על מזמיני השירות. לפיכך, מחלקת השכר וכוח האדם בחברה היא “מלכת הכיתה” ובעלת חשיבות ניכרת ושממנה נדרשת מיומנות ומקצועיות .

הנדבך השני עוסק ביחסי העבודה שבמשולש: מזמין השירות, חברת הניקיון והעובד. אם בעבר התפיסה הרווחת, הייתה כי חברת הניקיון היא גורם פאסיבי העוסק רק ב”תיווך”שבין העובד לבין מזמין השירות במעין “משולש תעסוקתי”, הרי שכיום עומדות חברות הניקיון ביחד עם עובדיהןבהעסקה דו ממדית, תוך מעורבות גבוהה של החברות, מול מזמיני השירות. מדובר בתפיסה המקדמת סולידריות, הצלחה עסקית והגינות ובכך היא גם משרתת את שלושת הגורמים.

כיום כבר ברור לכל העוסקים בענף כי המחיר אינו הקריטריון העיקרי בבחירת חברת ניקיון. חברת ניקיון איכותית היא בהכרח חברה מודרנית שמקפידה על עמידה בדרישות החוק ומובילה בחדשנות טכנולוגית. בשנת 2015, נמצאות חברות הניקיון בחוד החנית של שינוי חברתי-עסקי ויש לקוות כי ענפים אחרים במשק יפנימו את תפיסת העולם הזו שמייצרת בטווח הארוך הצלחה כלכלית והוגנות חברתית.