בעקבות כתב אישום של משרד העבודה – גזר דין פלילי בסכום של 350,000 ₪ לחברה שהפרה זכויות עובדים ואף פעלה ללא רישיון כקבלן שירות בניקיון

בשנת 2018 ניתנו 422 עיצומים כספיים על סך 54.5 מיליון ש”ח ו-12 גזרי דין בסכום כולל של כ-3.6 מיליון ש”ח בגין הפרות חוק הגנת השכר, כתוצאה מפעילותו של מינהל הסדרה ואכיפה.

בעקבות חקירה שניהל האגף הפלילי במינהל הסדרה ואכיפה של חוקי עבודה, הורשעה חברת “פרח ירוק – לניהול כ”א, הדרכות ושירותים בע”מ” (ח.פ.514596204) בהפרת זכויות עובדים. בנוסף הורשע מנהל החברה, על שלא עשה ככל יכולתו בכדי למנוע את העבירות – הפרת חובת הפיקוח של נושא משרה.

מגזר הדין עולה כי החברה ניכתה כספים משכרם של העובדים מבלי להעבירם לקרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות, בניגוד לחוק הגנת השכר. בפועל, הדבר דומה לשליחת יד לכיסם של העובדים.

בנוסף הורשעה החברה גם בעיסוק כקבלן שירות בתחום הניקיון ללא רישיון, כנדרש בחוק. זאת לאחר שרישיון מסוג זה שהחזיקה נשלל, ומכאן שפעלה ביודעין בניגוד לחוק. בגזר הדין הדגישה כבוד השופטת שרון אלקיים מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, כי: “על מנת להבטיח את הזכויות הבסיסיות של כל עובד המועסק באמצעות קבלני כח אדם יש צורך בהקפדה על דרישות החוק ובכללן, הדרישה לקבלת רישיון טרם העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם”.

בגין עבירות אלו על חוק הגנת השכר וחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם נגזר על החברה קנס פלילי של 350 אלף ש”ח. בנוסף, התחייבה החברה להימנע מביצוע עבירות אלו במשך תקופה של 3 שנים.

בשנת 2018 ניתנו 1199 התראות מינהליות ו-422 עיצומים כספיים על סך 54.5 מיליון ש”ח בגין הפרות חוק הגנת השכר, וכן הוגשו 10 כתבי אישום וניתנו 12 גזרי דין בסכום כולל של כ-3.6 מיליון ש”ח.

מנהלת מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה, הגב’ יפה סולימני: “המינהל חוקר ומתחקה אחר חברות המספקות שירותי כח אדם, ניקיון או שמירה ללא רישיון כנדרש בחוק. משטר הרישוי של המשרד נועד למנוע בדיוק מצבים דוגמת אלו שהוזכרו, בהם מנצלים עובדים המשויכים לאוכלוסייה מוחלשת ומפרים את זכויותיהם על פי חוק. מעסיקים שלא יפעלו בהתאם להוראות החוק יהיו חשופים לעיצומים כספיים גבוהים ואף לכתבי אישום”.

התובעת הראשית, עו”ד גלי לוי: “אנחנו פועלים במסגרת ההליך הפלילי למיגור תופעות פסולות בשוק העבודה, ונחושים למנוע מקרים בהם קבלני כוח אדם וקבלני שירות עושים דין לעצמם ולא מקיימים את הוראות חוקי העבודה. קיימת חשיבות להרשעתם של מעסיקים ונושאי משרה רלוונטיים ולענישה מרתיעה, ואנו מברכים על הרשעה זו של בית הדין לעבודה”.

תאריך פרסום: 14.04.2019

לכתבה המלאה