יושב ראש ארגון חברות הניקיון בישראל, עו”ד אילן שמעוני

על תכנית ניקיון החירום הלאומית ועובדי הניקיון הנמצאים בחזית המאבק בקורונה

 

יושב ראש ארגון חברות הניקיון בישראל על תכנית ניקיון החירום הלאומית ועובדי הניקיון הנמצאים בחזית המאבק בקורונה