יושב ראש ארגון חברות הניקיון בישראל על תכנית ניקיון החירום הלאומית ועובדי הניקיון הנמצאים בחזית המאבק בקורונה