“אי אפשר להפקיר את עובדי הניקיון העומדים בחזית המאבק בקורונה”

“אשת השבוע” עיתון לאישה – עו”ד ורניקה רוזנברג מנ”לית ארגון חברות הניקיון

 

 

"אשת השבוע" עיתון לאישה - עו"ד ורניקה רוזנברג מנכ"לית ארגון חברות הניקיון

“אשת השבוע” עיתון לאישה – עו”ד ורניקה רוזנברג מנכ”לית ארגון חברות הניקיון