מאמר קצר שחובר ופורסם בגלובס ע”י עו”ד טלי ירון טלדר אשר שמשה כנציבת מס הכנסה בעבר .
המאמר מכוון לביטול היטל מס העסקה על עובדים זרים מקרב מבקשי המקלט /פליטים מאריתריאה ודרום סודן .
הציבור הישראלי מתחיל להבין כי יותר ויותר ישראלים לא מוכנים לשטוף אסלות ומרצפות בוודאי לא ברמות השכר הנוכחיות .

חשיבותו של המאמר בזאת שהוא עשוי לעצב דעה ומחשבה מחודשת לביטול ההיטל בקרב רשויות המס .

סנונית ראשונה בעניין עובדים זרים