בהיעדר כל מקור מקצועי אחר, אף ממשלתי, ארגון חברות הניקיון התגייס מיד לחקור, ללקט, לערוך ולהפיץ קובץ הוראות עבודה לכל חברות הניקיון בישראל, לצורך התמודדות מקצועית ממוקדת בבלימת התפשטות הנגיף, הנשען על העיקרון של חיטוי וניקוי תכופים ורציפים של אזורים מרובי מגע, מהטעם הפשוט שאצבעות הידיים שלנו הם המעביר היעיל והמהיר ביותר של הידבקות המגפה במקומות העבודה ובכלל.

לפני כשמונה שנים נחתם הסכם דרמטי ומכונן בין ארגון חברות הניקיון בישראל לבין ההסתדרות הכללית החדשה, במטרה לעגן את סיבוב הפרסה התודעתי ביחס לענף שירותי הניקיון בישראל, העוסקים בו ובראשם עובדי הניקיון. זכות גדולה נפלה בידי להיות אחד מהוגי ומנסחי ההסכם, וכך כתבתי בפתיח: “הצדדים מכירים בעיסוק שירותי הניקיון כמקצוע ומשלח יד חשוב וחיוני המצריך את העוסקים בו בהכשרה, מיומנות ומומחיות”; ו”הצדדים מעוניינים…בהסכם קיבוצי חדש אשר יבטיח לעובדי הניקיון…שכר ותנאי עבודה ראויים לעבודתם הקשה”.

עובדי הניקיון וצוותי הניהול הבינו מיד שהם לוחמי הקורונה בפועל ובקו הראשון, וכי יש לשנות את הרגלי העבודה בשגרה ולהיצמד לקובץ הוראות העבודה החדשות, שהוא בנתיב הקריטי של מלאכת מניעת ההידבקות. מרגש לראות כיצד צוותי הניהול ועובדי הניקיון עושים את עבודתם בחריצות ובמסירות כאשר לנגד עיניהם דבר אחד — שליחות של הגנה על ציבור העובדים במקום עבודתם.

אלה הם העובדים המשכימים קום, נוסעים בתחבורה הציבורית, נוטלים סיכון רפואי אישי בחשיפה למגפה המשתוללת, אלה הם צוותי הניהול ומפקחי השירות בשטח המתרוצצים 24/7 כדי להרגיע את הפאניקה, ולהשיג בכל פינה בארץ ובאווירה של כלכלת חסר את “מוצרי הזהב” של מגבוני ודליי החיטוי, האלכוג’ל, הכפפות, המסכות ומה לא. מה עוד שחלקם הבלתי מבוטל של עובדים אלה הם בעצמם בשכבת גיל הסיכון של המגפה. זאת אינה בכיינות, בוודאי לא כזאת המבקשת תמורה ושכר עודפים או הגדלת שיעורי הרווח הזעום כאשר מגפה קוטלת חיים משתוללת בחברה הישראלית — זאת הבעת גאווה ותחושת סולידריות חברתית ואזרחית.

בהינתן הדבר, הרי שזאת בקשה מהציבור ומהחברה הישראלית לדעת מי הם לוחמי הקורונה בגל הראשון והשני, שלבטח בלמו ושיטחו את עקומת הנדבקים במקומות העבודה, להכיר בחשיבות המקצועית והאינסטרומנטלית של משלח היד האישי, המקצועי הארגוני והצורך במחקר ושימור הידע הצבור של חברות הניקיון, וכן להוקיר ביום שאחרי את לוחמי הקורונה — צוותי הניקיון הפזורים במוקדי הסכנה.

ביום שאחרי, ישתנה באופן מהותי עולם התוכן והעשייה של מלאכת הניקיון, החיטוי, חומרי הניקיון, האביזרים, הציוד והטכנולוגיה, שכן כולנו נימצא במציאות החדשה של נורמות אחרות בהיגיינה אישית ובין־אישית, בזהירות ובבטיחות, בטיפוח סביבת עבודה בריאה לעובדים במקומות העבודה — כל אלה יחייבו גם שינוי התנהגות אישי בכל אורחות חיינו בבית, בעבודה ובמרחב הציבורי והחברתי.

לציבור העוסקים המקצועי במלאכת הניקיון בארץ ובעולם יש משימה לאומית ואזרחית, לחקור, להוביל ולהנחות את השינוי הכה חשוב הזה — ענף שירותי הניקיון המוסדר היה מאז ומתמיד, והיום יותר מאי פעם — מפעל ועשייה למתן שירותים קיומיים בשגרה ובחירום.

 

מאת: עו”ד אילן שמעוני

הכותב הוא יו”ר ארגון חברות הניקיון וממנסחי ההסכם הקיבוצי בענף

פורסם ב דה מרקר 5/4/20