חברים יקרים ,

לחברות המספקות שירותי ניקיון למוסדות חינוך/בתי ספר ברשויות המקומיות – שימו לב להנחיה של משרד החינוך
על פי ההנחיה : יש לשמור על רציפות העסקתם של עובדי הניקיון בבתי הספר גם בחודשים יולי אוגוסט מידי שנה .
כמובן שניתן לנצל את חופשת הלימודים הארוכה ע”מ להוציא את עובדי הניקיון לחופשה כמתחייב בחוק , אך עם זאת באמצעות המסמך המצורף
ניתן לפנות לבית הספר ולרשות המקומית ולדרוש רצף שירות ורצף תעסוקה של עובדי הניקיון על מנת לשמור על יציבותם וגם על פרנסתם .
העסקה רציפה של עובדי ניקיון במוסדות חינוך