ארגון חברות הניקיון פנה בזעקה לאוצר לשחרר את הערבויות הבנקאיות על מנת לשלם שכר לעובדי הניקיון, הנמצאים בחזית אש הקורונה בבלימת התפשטות הנגיף

מכתב הפניה לאוצר