חברים יקרים שלום רב ,

מצ”ב פנייה/חוזר של הרשות להגבלים עסקיים . הרשות להגבלים עסקיים מפקחת ומוודאת קיום של תחרות חופשית במשק וחוקרת הסדרים כובלים ותיאום מחירים של עסקים וענפים במשק .
אני ממליץ מאוד לקרוא ולעיין היטב בפנייה לרבות הקישורים בנדון . בחלק מהדברים ניתן למצוא תשובות ותהיות לשאלות שמידי פעם מופנות אליי מצדכם בעניין- מחירים , רווח ותחרות .
להלן תמצית תשובתי הראשונית לרשות להגבלים עסקיים :

” הריני לאשר קבלת מכתבכם בעניין זה שמטרתו הסברה לצורך מניעת עבירות על הוראות חוק ההגבלים העסקיים והגברת הציות
אנו נפיץ מיד את המכתב/חוזר בקרב כל חברי הארגון ואף נפרסמו במאגרי המידע של אתר האינטרנט שלנו .
ודוק , הריני להפנות את תשומת לבך כי המסגרת המשפטית הנורמטיבית אך הספציפית אשר בצילה חוסה ופועל ענף הניקיון בישראל היא : חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה ,תשע”ב 2011 . תכליתו של החוק – מניעה עד איסור של “מכרזי הפסד ” ו/או התקשרויות גרעוניות בין מזמין שירותים לקבלן שירותים .
הוראה מס’ 28 לחוק מדברת בעד עצמה ולמעשה מתערבת/פוגעת בחופש החוזים בין המתקשרים בהסכם אך כפי הנראה לתכלית ראויה .
כ”כ , הציר המרכזי עליו סובב עיקרון תמחור השירותים הוא : עלות ערך שעה מינימאלי (שגם מופיע בהוראה ) – מדובר ברכיבי שכר קוגנטיים המהווים כ- 90% ולעיתים אף יותר מעץ עלות השירות בענף הניקיון .ניתן לטעון כי למעשה מדובר בהסדר כובל הפוך הנובע מאסדרה שבחוק .
אשמח להיפגש אתכם ולהרחיב בנדון ,דומני שלפנינו נושא מאוד מיוחד וייחודי של תחום אחריותכם אשר שווה דיון מעמיק “

בכבוד רב,
unnamed