8.3.2016
מחסור הולך ומעצים של עובדי ניקיון במדינת ישראל
ארגון חברות הניקיון בישראל עוקב בדאגה רבה אחר המגמה ההולכת ומתפשטת של מחסור בעובדי ניקיון ישראלים חוקיים באזור גוש דן בפרט וברחבי הארץ בכלל. על פי הערכות הארגון, מספר עובדי הניקיון החסרים בימים אלו להעסקה מידית נע בין 8,000 ל – 10,000 .
הארגון נפגש ביום 3.3.2016 עם צוות הנהלת משרד הכלכלה בראשות מנכ"ל המשרד מר עמית לאנג והציף את הבעיה והמגמה כדלקמן :
הארגון תיאר את גורמי השורש אשר מטפחים את התופעה והצביע על מס' תהליכים מדאיגים תורמים : א. האטה חריפה עד בלימת עלייה של עולים חדשים לארץ ואשר בעבר מקצוע הניקיון שימש עבורם כאכסניה תעסוקתית טבעית גם אם זמנית . ב. איסור חוקי וחוסר כדאיות כלכלית להעסקתם של עובדים זרים (מבקשי מקלט, מסתננים, מהגרי עבודה ) וזאת לאור פסקי דין חלוטים לטובת רשות המיסים בעניין חובת תשלום היטל מעסיקים בשיעור 20% ג. שכר בסיסי נמוך מוכוון רגולציה ,בלתי ראוי והולם לעבודה קשה המוגדרת במחקרי התעסוקה "עבודה רעה" אשר מדיר מהענף מחפשיי עבודה ישראליים "כמוני כמוך" ד. רמת אבטלה נמוכה בארץ היוצרת מס לולי בחירה , אפשרויות ותעדופים של מבקשי עבודה על פני מקצוע הניקיון .
הארגון תאר תופעה מדאיגה לפיה גילם של עובדי הניקיון בענף אשר עבודתם כרוכה במאמץ פיזי הולך ומתבגר ומנגד אין כל הצטרפות של עובדי ניקיון חדשים או צעירים למעגל העבודה על פי הערכה הגיל הממוצע של עובדי הניקיון בישראל הוא כ- 50 .
לאור הצגת הדברים ,
הוחלט בפגישה כי יוקם צוות עבודה משותף בראשות הגב' מיכל צוק המשנה למנכ"ל והממונה על קידום התעסוקה במשק אשר ידון בדרכים ואמצעים להנגיש את מקצוע הניקיון למעגלי תעסוקה נוספים במשק באמצעות כלים ורגולציה העומדים לרשות משרד הכלכלה .
זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שארגון מעסיקים בענף הניקיון מציג בעיה משקית ענפית ונורמטיבית בפני משרד ממשלתי וזוכה גם להקשבה ונקיטת פעולה .
אנו חושבים כי מדובר פה בהישג חסר תקדים לארגון שלנו ולענף הניקיון בכלל אשר מעיד כי ארגון חברות הניקיון זוכה להערכה והכרה רשמית מצד משרדי הממשלה ופעם הראשונה יוצא לעבודת צוות משותפת עם משרד ממשלתי .

בברכה ,
עו"ד אילן שמעוני , יו"ר
ארגון חברות הניקיון בישראל