מלכלכים את ישראל – מגרשים עובדים אין מי שינקה רשות ההגירה ורשות המיסים האחריות עליכם – ראו הוזהרתם!!

“חוק עובדים זרים” קובע כי ניתן לחייב מעסיק  של עובד זר להפקיד עבור העובד הזר, מדי חודש, פיקדון כספי בגין כל חודש בו הועסק העובד הזר על יד. הפיקדון מורכב משני חלקים, האחד  יבוא על חשבון תשלומים שעל המעסיק לשלם לקרן פנסיה, לתכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים, מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה כאמור שהם 16% משכרו והשני עוד סכום של 20% משכרו ובסה”כ 36% משכרו כפיקדון אשר יצור תמריץ משמעותי ליציאת המסתנן מישראל במועד ולמנוע את השתקעותו בישראל. החוק נכנס לתוקף ב 1.5.2017 כך שלמעשה כבר במשכורת הקרובה העובדים יקבלו מכה קשה!

עמיר נאור מנכ”ל ארגון חברות הניקיון בישראל מזהיר ומתריע ומציג תמונת מצב עגומה מאד. ארגון חברות הניקיון כולל כיום מעל 125 חברות המעסיקות 50 אלף עובדים, רבים מהם עובדים זרים, מסתננים ופליטי מלחמה מאריתריאה וסודן, לצדם עולים ממדינות חבר העמים, בד”כ אנשים מבוגרים שזו ברירת הפרנסה היחידה שנותרה להם.  נאור  מזהיר ומתריע: “כיום חסרים מעל 10,000 עובדים בענף הניקיון. אין מי שינקה. העובדים הזרים פליטי המלחמות מימלא לא מבינים מהו הפיקדון , הם רואים מה הסכום נטו המתקבל כל חודש. שכרם הוא הנמוך במשק, היה ויקבלו פחות עשרים אחוז. המשמעות הרת אסון, חלקם אולי רובם, יפסיקו לעבוד ועל מנת להשיג פת לחם יכנסו למעגל הפשיעה, יגנבו, יאנסו, יצרכו ויסחרו בסמים. ”

וזה עוד לא הכל. רשות המיסים הטילה מס מעסיקים גם הוא בשיעור של 20% אותם המעסיק צריך לשלם. המשמעות המס הזה יגולגל על מזמיני/מקבלי השרות, הם כמובן יסרבו להעסיק עובדים זרים. בשני הנושאים הוגשו עתירות והם מונחים כעת על שולחנם של שופטי בבג”צ.

עמיר נאור מנכ”ל ארגון חברות הניקיון דורש ביטול מידי של החלטות רשות ההגירה ורשות המסים: ” אנו לא מסוגלים לספוג את נטל מס המעסיקים, מזמיני השרות לא מוכנים לשלם, לא נוכל להעסיק מסתננים ופליטים. העובדים הזרים לא מסוגלים לעכל את חוק הפיקדון החדש שנועד לגרשם מהארץ. השלטונות בישראל, משרד הפנים ורשות ההגירה, מודעים לעובדה שהפליטים והמסתננים מדרום סודן ומאריתריאה לא יכולים לשוב לארצם. המשמעות הפנים ישראלית – אין מי שינקה והם הפליטים והמסתננים יזרקו לרחוב. על נבחרי הציבור, שרי הממשלה, חברי הכנסת, ראשי ההסתדרות, ארגונים חברתיים ואחרים לפעול ומהר”  אחרת מדינת ישראל תהיה מלוכלכת – ראו הוזהרתם!!