המדינה קיבלה מבג”צ אורכה עד ליום רביעי – 25 למאי להגיש את עמדתה בנושא מס/היטל מעסיקי פליטים מסודן ואריתריאה

המדינה קיבלה מבג”צ אורכה עד ליום רביעי – 25 למאי להגיש את עמדתה בנושא מס/היטל מעסיקי פליטים מסודן ואריתריאה

המדינה אמורה להשיב בימים הקרובים ( עד 25 במאי) בסוגיה הכבדה של היטל מס מעסיקים בגובה של 20% על מעסיקי עובדי ניקיון זרים. החובה לתשלום היטל בגין העסקת עובד זר על ידי מעסיקו, נקבעה בחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל. שיעור המס שנקבע בתחילה היה “8% מסך כל ההכנסה של עובד זר”. במשך השנים עלה שיעור ההיטל בהדרגה, תחילה ל-10% ובהמשך ל-20%, כפי שהמצב כיום.                                                                                   התכלית של ההיטל כפי שפורטה ונומקה באופן עקבי בחקיקה, היא ייקור עלות העסקת עובדים זרים, על מנת להקטין את התמריץ להעסקתם של עובדים זרים, זאת מתוך הנחת יסוד שעובדים אלה תופסים את מקומם של עובדים ישראלים.  היטל זה בוודאי בשיעורו הגבוה של 20% הינו גזירה שאי אפשר לעמוד בה. חברות הניקיון לא מסוגלות לספוג היטל כזה, העובדים חלקם הגדול להערכתנו יעזבו את מקומות העבודה ויפלטו לרחוב. שם כדי לשרוד עלולים להתדרדר לפשיעה ואלימות.

מן הטעם הזה ולמרות אי וודאות בנוגע לחוקיות העסקתם של המסתננים, שכן עובדים אלה אינם בעלי ויזת עבודה ולכאורה אסור להעסיקם. העסקת המסתננים קיבלה רוח גבית מן העובדה שמשרד התמ”ת והפנים הותירו ב”עצימת עיניים” העסקת מסתננים ולא הפעילו סמכויות אכיפה למניעת העסקתם.

מה עוד  שחוות דעת משפטיות וחשבונאיות ממשרדים מכובדים הן של חברות ניקיון והן של ארגוני סיוע למיניהם קבעו שהעסקת מסתננים מאפריקה היא אפשרית וכי על העסקת המסתננים לא יוטל מס עובדים זרים וכי אסור להפלותם ולהבדיל בינם לבין כל עובד מורשה אחר. חוות הדעת והרושם שנוצר מהיעדר האכיפה הממשלתית הובילו למצב  לפיו חברות שירותי ניקיון קלטו לעבודה אלפי מסתננים. העסקת המסתננים נעשתה אפוא בתום לב ומתוך אמונה שהעסקתם אפשרית ואינה חייבת בהיטל נוסף כלשהו. יש לציין שחברות הניקיון לא תמחרו את עלות ההיטל בהצעות המחיר למזמיני השירותים, שכן סברו כאמור שהיטל זה אינו חל לעניין העסקת מסתננים.

ארגון חברות הניקיון אינו צד ישיר בעתירה אך לבקשתנו הארגון התקבל  ומשמש “כידיד בית המשפט” כך שעמדתנו תישמע.

חברות הניקיון לא מסוגלות לעמוד בשומות ובהיטלים. אנו מצפים מהמדינה להבין את עומק הבעיה ואת המשמעות הקשה של השארת ההיטל בשיעור הקיים שמשמעותו השלכת העובדים הזרים לרחוב וכאמור לאלימות ולפשיעה.