להלן מס’ מאגרי מידע חשובים בנושא העסקת מסתננים, הכוללים מידע חשוב ותשובות לשאלות נפוצות בתחום

 

  1. אתר רשות ההגירה – מידע מפורט בנוגע לסוגי רישיונות ובכל הנוגע להעסקת מסתנניםhttps://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.gov.il%2fhe%2fDepartments%2fGuides%2femployment%5fof%5fforeignworkers%5fand%5finfilitrators%5finformation%5fguide%2f&umid=86258fc0-a1d6-4d93-815b-d430b12fa68b&auth=37b69994677007ca96d0c20ec4a3109e2ed9781b-e577a68eda92454e989b6d8eb11f952ae3d0c43c

 

  1. שירות מידע מקוון שמאפשר למעסיק לבדוק באופן עדכני בעצמו את סוג רישיונו של העובד הספציפי: https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.gov.il%2fhe%2fservice%2fforeign%5fworkers%5fdata%5ffiles.&umid=86258fc0-a1d6-4d93-815b-d430b12fa68b&auth=37b69994677007ca96d0c20ec4a3109e2ed9781b-780df9fc7e95c26e1ac876f1edb8addff18cde08

 

  1. ככל שהשאלה נוגעת לעובד מסתנן, יש להפקיד את הפיקדון באמצעות טופס התשלום המקוון שבאתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה:      https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fforms.gov.il%2fglobaldata%2fgetsequence%2fgetHtmlForm.aspx%3fformType%3ddeposit%40piba.gov.il&umid=86258fc0-a1d6-4d93-815b-d430b12fa68b&auth=37b69994677007ca96d0c20ec4a3109e2ed9781b-949557ab96c06d923804758a42402bdccf9d175f
  1. למידע נוסף בנושא פיקדון למסתננים:      https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.gov.il%2fhe%2fDepartments%2fpolicies%2fdeposit%5fmonies%5ffor%5finfilitrators%5fprocedure&umid=86258fc0-a1d6-4d93-815b-d430b12fa68b&auth=37b69994677007ca96d0c20ec4a3109e2ed9781b-2a7fe990d0bd48d3c2fe5d9ed7801731c0a5c83f
  1. בהנחה שהעובדים נכנסו דרך תחנת הגבול נתב”ג הרי שהם אינם עונים להגדרת מסתנן ולכן לא ניתן להפקיד עבורם פיקדון. בפועל טופס התשלום המקוון של רשות ההגירה חוסם תשלום עבור עובד כזה, ולמעסיק מופיעה במסך התראה המסבירה שלא מדובר במסתנן כהגדרתו בחוק ושזה לא פוטר אותו מתשלומים שהוא חב בהם לפי דיני העבודה. עבור מבקשי מקלט שנכנסו לישראל כדין (כלומר דרך מעבר גבול מוסדר ולא בהסתננות) לא ניתן להפקיד פיקדון. יש להפריש את ההפרשות הקבועות שהמעסיק מחויב בהן לפי דיני עבודה.

על המעסיק חלה החובה לבצע את ההפרשות לפנסיה, ובמידה ולא תימצא קופה אשר תסכים לבטח את העובד, ניתן לבצע “הלכת ביצוע בקירוב” – פרטים עליה ניתן למצוא בקישור המצורף:     https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2femployment.molsa.gov.il%2fEmployment%2fWorkRights%2fUniquePopulations%2fForeignWorkers%2fDocuments%2fHanchayatMemonePensia.pdf&umid=86258fc0-a1d6-4d93-815b-d430b12fa68b&auth=37b69994677007ca96d0c20ec4a3109e2ed9781b-7add260f0c4dc6697796c4e36c389df0e2407943