10 ביוני 2018

חברים יקרים שלום רב ,

 

הנדון: מאמץ וניסיון אחרונים בהחלט להקל על גזירת היטל המס

לאור פנייה של חברים  בארגון אנו מנסים לארגן פנייה מיוחדת לרשות המיסים על מנת להקל באופן ייחודי על חברות הניקיון  החייבות בשומת המס אגב היטל המס בגין העסקת מבקשי המקלט .

בדעתנו להציג בפני רשות המיסים – תמונת מצב מדויקת  של כל חברות הניקיון החייבות בשומת המס ולשכנע אותם כי מוטב להם להציע לחברות הנישומות  הסדר תשלומים  ייחודי שאם לא, החברות יהפכו לחדלות פירעון וגביית המס ממילא לא תתקיים .

אשר על כן, להלן סדר הפעולות שעלינו לנקוט :

  1. כל חברת ניקיון שקיבלה שומת מס – תעביר את המידע וגובה השומה לידי הארגון .
  2. ככל שתהא היענות גבוהה של כל החברות , כך תתבהר תמונת המצב הקבוצתית שאז  הארגון יקיים כנס מיוחד לגיבוש קו הפעולה .
  3. כעיקרון בדעתנו לגייס רואה חשבון /עורך דין – מומחה למיסים, מוכר ובעל ניסיון עבודה עם רשויות המס על מנת שיכין דו”ח כלכלי מקצועי .
  4. הטענה המרכזית שלנו תהיה כי ענף הניקיון –שונה מהותית מענפי המסעדנות , מלונאות הן בגובה הרווחיות והן במבנה ההוצאות שלו ולכן ההסדר והמתווה  המוצעים של רשות המיסים אינם ישימים עבורנו.
  5. רואה החשבון/עורך הדין ישמש מייצג עבור כל חברות הניקיון אל מול רשות המיסים לסוגיה זו .

פנייה זו מיועדת אך ורק לחברות הניקיון בארגון אשר חבות בשומת מס בגין העסקת מבקשי מקלט .
* סודיות  – השומות ישמרו אצל מנכ”ל הארגון ואצל העו”ד / רואה חשבון שיבחר לייצגנו .

נא להעביר את המידע המבוקש עד-  ה- 13.6 .ככל שההיענות תהייה קטנה וזניחה ניאלץ לגנוז את היוזמה .

 

בכבוד רב

אילן שמעוני, יו”ר

בכבוד רב

עו”ד אילן שמעוני, יו”ר

לוגו ארגון חברות הניקיון