י”ד  אדר תשע”ח                                                                                                                                          1.3.2018

חברים וחברות הארגון היקרים

השלום והברכה ,

הנדון: סיכום הליך הבחירות ומבט קדימה 2018  

בשעה טובה, כמובטח וכמתוכנן הסתיים ההליך הדמוקרטי של הבחירות לתפקיד יו”ר הארגון ולתפקידי חברי הוועד המנהל לכינון וחיזוק מוסדות הארגון ולהמשך עשייה פורייה קדימה .

אבקש לציין לטובה ולמופת כי ארגון הבחירות, אופן ניהולם, התנהלותם  ופיקוחם על ידי וועדת הבחירות שהורכבה מצוות עורכי דין ורואה חשבון מהשורה הראשונה מחזקת את אופיו המיוחד הנקי והשונה של הארגון של כולנו  ואני סבור כי עלינו להרגיש  ולהיות גאים על כך .

בנימה אישית אבקש להודות לכם על האמון שלכם בי להמשיך, להוביל ולנווט את הארגון לעתיד טוב ובטוח יותר שעה שלפנינו תקופה מאוד מורכבת, רוויה באתגרים מקצועיים ,תעסוקתיים ורגולטוריים מגוונים שלא לומר “שדה קרב רווי מוקשים ” .

כמו כן ,אבקש בשם חברי הוועד המנהל הנבחרים להביע את תודתם והערכתם על האמון והביטחון שניתן להם על ידכם להתחייב ולפעול בחריצות וללא לאות לקידום ענייני הארגון והענף .

אבקש להדגיש כי אמשיך להנהיג ולטפח מדיניות לפיה כל חבר בארגון המעוניין ליטול חלק בישיבות הוועד המנהל כמו גם להירתם וליטול על עצמו משימות לקידום מהלכים וענייני הארגון, הינו מוזמן ויתקבל בברכה . אנו ארגון רשמי ויציג של חברים ומעסיקים שענף הניקיון הוא מפעל חייהם ומשמש מקור פרנסתם וייעודם המקצועי.

ממש בהקדם , אנו נכנס ישיבת יסוד של הוועד המנהל הנבחר ביחד עם מנכ”ל הארגון ונקבע את תכנית העבודה של הארגון לשנת 2018 ,קביעת יעדים והגדרת תפקידי ביצוע וסיוע של כל אחד מחברי הוועד המנהל .

נושאי הליבה שעל סדר  היום הם :

  1. דרכים להתמודד עם המחסור המעצים בעובדי ניקיון.
  2. תקנת ערך שעה מינימלית שתובא בקרוב לאישור בוועדת העבודה בכנסת.
  3. המשך המאבק לביטול הגבייה הרטרואקטיבית של מס מבקשי המקלט.
  4. תיקונים ושיפורים בהסכם הקיבוצי והתמודדות להעלאת השכר הענפי .
  5. הקטנת גובה הערבות הבנקאית בחידוש רישיון קבלן שירות .
  6. שינוי חקיקה בתקנת חוק חובת המכרזים .
  7. המשך חיזוק מעמדו של הארגון וענף הניקיון במרחב הציבורי ובבית המחוקקים

ועוד שורה של נושאים בהגנה על פעילותינו .

 

בכבוד רב

עו”ד אילן שמעוני, יו”ר

לוגו ארגון חברות הניקיון

 

 

לתוצאות המלאות של בחירות 2018 לחצו כאן