עדכוני פסיקה וחקיקה – יחסי עבודה

 

הלכה חדשה – חישוב שכרו האחרון של עובד שעתי לצורך חישוב סכום פיצוי הפיטורים לו הוא זכאי ייעשה בהתאם לחלקיות משרתו לאורך כל תקופת העסקתו

ביום 4.6.2017, ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בהליך ע”ע 44824-03-16 י.ב. שיא משאבים בע”מ.  פסק הדין  קובע הלכה חדשה לעניין אופן חישוב הפיצויים של עובד שעתי

 

לעדכון הפסיקה המלא