בהתאם להחלטת בית המשפט העליון ,השיב משרד האוצר/רשות המיסים כי הוא מתנגד לרעיון של “מדרגת מס/היטל ביניים ” מופחתת בגין העסקת המסתננים

 

חברים שלום ,

בהתאם להחלטת בית המשפט העליון ,השיב משרד האוצר/רשות המיסים כי הוא מתנגד לרעיון של “מדרגת מס/היטל ביניים ” מופחתת בגין העסקת המסתננים

אך לחילופין הוא מוכן לפנים משורת הדין להעניק לעובדים – נקודות זיכוי . כמובן שעמדת רשות המיסים לא טובה לנו

ההנמקות העיקריות להתנגדות רשות המיסים :

1.הנמקה משפטית –  הפחתת היטל המס חייבת להיות בתיקון חקיקה

2.הנמקה כלכלית  – היטל המס ממן את ההתמודדות של המדינה עם תופעת המסתננים – מתקן חולות , פקחים וכו’ וכו’ .

מצ”ב התשובה 

מה בהמשך ?  ייתכן כי בית המשפט יקיים דיון נוסף לאור תשובת רשות המיסים וייתכן כי יפסוק ללא דיון .

הארגון יעקוב ויעדכן .

 

בברכה,

 

עו”ד אילן שמעוני , יו”ר

ארגון חברות הניקיון בישראל