הארגונים מסתייגים נחרצות מהמתווה שמציע משרד העבודה – לפיו ינקב ערך שעת העבודה לפי שכר המינימום. ההסתדרות טוענת כי ציון ערך שעה מפורש בתחשיב צפוי לקבע סטנדרט של תעריף ריצפה שאליו יתכנס השוק. ארגון חברות הניקיון פנה כבר ליועמ"ש כדי לעצור את קידום התקנות

מאת אתי אפללו 13/4/21 כלכליסט

הסתדרות העובדים ואירגוני מעבידים מגיבים לטיוטת תקנות שפרסם משרד העבודה, לקביעת ערך שעת עבודה לעובדי קבלן, ומסתייגים נחרצות ממתווה שמציע משרד הכלכלה – לפיו ינקב ערך שעת העבודה לפי שכר המינימום. האירגונים מציעים חלופות שונות, ביניהן גם חלופה נוספת שקבע משרד הכלכלה, לפיה ערך השעה יקבע לפי נוסחה שתשתנה ותשקף מרכיבים שונים, כאשר בטיוטה נקוב גם תמחור מרכיבים אלו.

ההסתייגויות מגיעות לאחר שב-25.3 פרסם משרד העבודה טיוטת תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה, בו נקבעים תעריפי שכר לעובדי הניקיון. הטיוטא פורסמה בתקופת ממשלת מעבר, לאחר עשור של קיפאון בהתקנת התקנות. מטרת התקנות היא קביעת רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה של עובדים בענפים עליהם חל החוק – ענף הניקיון, ענף השמירה והאבטחה וענף ההסעדה. סיכום רכיבי שכר אלה אמור להוות בהתאם לחוק, סף תחתון למרכיב עלות שכר העבודה בחוזים למתן שירותים בענפים האמורים, כאשר תשלום שכר נמוך מכך יהווה התקשרות גרעונית אסורה. בתקנות נקבעו שתי חלופות –  הראשונה, קביעת ערך שעה שנקוב בהתאם לתעריף שכר מינימום. השניה, קביעת ערך שעה לפי רכיבי שכר שונים ואופי החישוב שלהם.