חברים/ות יקרים/ות שלום רב ,

 בתקופה של צמצום הפעילות עקב ירידה דרמטית בפעילות העסקית של לקוחותינו ,עלינו להתנהל ברגישות ובאופן חוקי בניהול העובדים שלנו

מצ"ב לעיונכם /שימושכם :

  1. מסמך מידע על יחסי העבודה בתקופה זו בדגש לסוגיית החל"ת – הוצאת עובדים בהסכמה לחופשה ללא תשלום
  2. דוגמא מכתב ליציאה לחל"ת מוסדות חינוך
  3. דוגמא מכתב ליציאה לחל"ת – עסקים
  4. מכתב דוגמא לעובד צמצום היקפי משרה
  5. טופסי ואישורי מעסיק על תקופת שכר .
  6. תשומת לבכם –  מדינת ישראל/ביטוח לאומי התחייבו לפצות את עובדי החל"ת למן היום הראשון ולכן השימוש בניצול יתרת ימי החופשה של העובדים בתקופה זו תהווה פגיעה בעובדים .

כל המידע המפורט לעיל וכל הדוגמאות מובאים בזאת אליכם כשירות של ארגון חברות הניקיון לחבריו ,אין בכל המידע ו/או דוגמאות המכתבים כדי להחליף קבלת ייעוץ משפטי מהיועצים המשפטיים של כל חברה וחברה .

אנו עומדים לרשותכם לכל דבר ועניין וביחד נעבור את המשבר הזה באחריות ובמנהיגות !

 

 

 בכבוד רב ,