‏יום ראשון 14 ינואר 2018

הודעה בדבר קיום בחירות לתפקיד יו”ר ולחברי הוועד המנהל –

רשימת מועמדים סופית

(הודעה לבוחר מס’ 2)

 

  1. כאמור בהודעת ועדת הבחירות מיום 21.12.2017, ביום ג’ 27.2.2018, י”ב באדר תשע”ח, יתקיימו בחירות לתפקיד יו”ר הארגון ולחברי הוועד המנהל (“הבחירות“). הבחירות יתקיימו בין השעות 12:30 ועד 17:30 במלון כפר המכביה, רחוב פרץ ברנשטיין 7, רמת גן.
  2. פנקס הבוחרים הסופי פורסם באתר האינטרנט של הארגון ונשלח לחבריו.
  3. מר אילן שמעוני (חברת טווס) הוא היחיד אשר הגיש מועמדות לתפקיד יו”ר הארגון. בכל מקרה, מועמדתו של מר שמעוני תעמוד להצבעת הבוחרים.
  4. להלן רשימת המועמדים הסופית לתפקיד הוועד המנהל (לפרטים נוספים על המועמד יש להקליק על השמות המופיעים בצבע כחול) :
1.אלון אזולאיתגלית שירותי ניקיון ותחזוקה – יו”ר ובעליםצפון
2.אודי גונןצוות 3 – מנכ”למרכז
3.משה הברשלג לבן – מנכ”למרכז
4.אבי מזרחיפרח השקד – מנכ”למרכזפרטי המועמד
5.עובדיה עמרןא.א.א. אבירם – מנכ”למרכז
6.משה קלרהמשרד הנקי – מנכ”למרכזפרטי המועמד
7.רפי קריכלירם. ק.ר.מ. סחר בינלאומי – מנכ”למרכזפרטי המועמד

 

  1. מאחר ורק מועמד אחד הגיש מועמדות לתפקיד נציג מחוז צפון בוועד המנהל, ואילו יתר שש המועמדים משויכים למחוז מרכז, ישוריין מקום בוועד המנהל למחוז צפון בלבד. ששת המועמדים במחוז מרכז יתמודדו על חמשת המקומות הנותרים בוועד המנהל, כאשר החמישה שיקבלו את מספר הקולות הרב ביותר יבחרו.
  2. הבחירות יבוצעו על ידי שלשול מעטפה סגורה בה טופס הצבעה בנוסח המצורף להלן, לקלפי שיישמר סגור עד למועד ספירת הקולות. כל בוחר יסמן בכתב ידו בפתק ההצבעה האם הוא בוחר במר אילן שמעוני לתפקיד היו”ר, וכן יסמן עד שישה מועמדים לתפקיד הוועד המנהל, כאשר ניתן יהיה לבחור עד חמישה מועמדים במחוז מרכז.
  3. מוזכר כי יוכל להצביע בעלים או מנכ”ל של חבר בארגון, או נציג מטעם חבר הארגון אשר יציג ייפוי כוח בכתב המסמיך אותו להצביע בשם חבר הארגון, בנוסח המצורף להלן.
  4. ועדת הבחירות תהא רשאית במקרה הצורך ולפי שיקול דעתה לקבוע הוראות נוספות לעניין קיום הבחירות ותפרסמן לחברי הארגון.
  5. ועדת הבחירות מאחלת הצלחה לכל המועמדים.

לטופס ההצבעה לחץ כאן – (כולל אפשרות הדפסה ויפוי כח)

להודעה לבוחר מס’ 1