אני שמח לבשר לכם כי לאחר מסע של דין ודברים עם החשב הכללי באוצר והלשכה המשפטית – הוסרו ובוטלו מהנחיית התכ”ם – התקשרויות המדינה עם חברות ניקיון  -הוראה מס’ ה 7.11.3.2 מהדורה 10

ההנחיות  1, 2  להלן :

 1.תוספת משפחה  – ההוראה המטופשת השייכת להסכם הקיבוצי הישן סעיף 12.54 מהדורת 2006 עדכון 116, הוראה שלא ניתנת ליישום ואנחנו ארגון חברת הניקיון ביטל אותה בהסכם הקיבוצי החדש .  על פי החשב הכללי הוראה זו מבוטלת מיום 1.3.2014 , אך על פי דעתנו הוראה זו מבוטלת מיום 11.7.2013 במועד חתימת ההסכם הקיבוצי החדש  בוודאי עבור כל חברות הניקיון בארגון שלנו .

 2.מינימום משרה 3 ש”ע  –  (פרק ח ‘שכר (4) הסכם קיבוצי ישן  דעו כי הוראה זו גם היא בטלה ומבוטלת  כנ”ל –ביטלנו אותה בהסכם הקיבוצי החדש .

 הנחיה מרעננת וטובה:

 3.דיווח על וותק עובדים במכרזים  – שימו לסעיף 4.6.14.4.2  –  הפרשנות התכליתית של סעיף באה ללמד כי בידי מזמין השירותים היוצא למכרז יש וצריך להיות מידע על הוותק של עובדי הניקיון הנוכחיים , כלומר בפרשנות נכונה לא יכולה להיטען יותר טענה ב ” “שאלות ההבהרה”  כי מזמין השירותים “אינו יודע” ..את הוותק של עובדי הניקיון העובדים בחצרותיו.

 אלו הם ללא ספק שינויים ועדכונים המהווים עבורנו הישגים של ההסכם הקיבוצי החדש .

 אני מצרף לנוחיותכם את ההוראה העדכנית אשר ממנה ניתן לצאת לקישורים וטבלאות שכר- מסמך זה יעשיר את הידע לכולם וגם לחברות ניקיון אשר אינן פועלות במגזר הציבורי ו/או המגזר הציבורי המתוקצב . לקריאה – לחץ כאן