לחצו למידע בנושא חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א 1951 >>