חדשות ועדכונים

Home/חדשות ועדכונים

כנס שנתי 2017

חוות דעת לעניין חובת מזמין השירותים לשיקוף והסדרת וותק עובדי הניקיון בקרות אירוע של חילופי מעסיקים אגב הליך מכרז/בל"מ/תחרות אצל מזמין שירותים

העסקה רציפה של עובדי ניקיון המועסקים בבתי ספר ומוסדות חינוך

חברים יקרים , לחברות המספקות שירותי ניקיון למוסדות חינוך/בתי ספר ברשויות המקומיות – שימו לב להנחיה של משרד החינוך על פי ההנחיה : יש לשמור על רציפות העסקתם של עובדי הניקיון בבתי הספר גם בחודשים יולי אוגוסט מידי שנה . כמובן שניתן לנצל את חופשת הלימודים הארוכה ע"מ להוציא את עובדי הניקיון לחופשה כמתחייב בחוק

ההסתדרות וארגון חברות הניקיון הקימו מנגנון משותף לאכיפת זכויות העובדים בענף

מדובר במנגנון שהוקם כחלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי שנחתם לפני מספר חודשים בין ההסתדרות לארגון *** במסגרת המנגנון תיערכנה בדיקות מפוקחות ע"י רואה חשבון לחברות הניקיון בארגון בכל הקשור לזכויות העובדים  ההסתדרות וארגון חברות הניקיון הקימו ועדה משותפת שתפקידה יהיה לאכוף את נושא זכויות העובדים בקרב חברות הניקיון שחברות בארגון. מדובר בוועדה שבה חברים באופן

הצד האפל של שוק העבודה – עובדים זרים

חוקיות או אי חוקיות של העסקת עובדי ניקיון זרים הוא נושא המעסיק ומטריד את מנוחתם של מספר לא מבוטל של חברות ניקיון, בעיקר אלה הפועלות ב"מדינת תל אביב" ואולי גם בעיר אילת. חברות הניקיון עלולות להיות הקורבן שמשלם וישלם את המחיר הכי גבוה בגין אי הוודאות המשפטית  ו/או המיסוית השוררת בהקשר זה.  קיים חשש גדול מפני חוות דעת כאלו ואחרות

פסק דין – העסקת עובדי ניקיון זרים

בהמשך לאיגרת המידע שהפצתי לאחרונה בעניין נטילת הסיכון הגבוה בהעסקתם של עובדי ניקיון זרים -  פליטים ,מבקשי מקלט, מסתננים  וכו' וזאת גם בהיבט המס . הנה התפרסם לאחרונה פסק דין חשוב תחת ידו של נשיא בית הדין המחוזי בבאר שבע כב' השופט יוסף איילון . השופט דחה את ערעורה של חברה שהעסיקה עובדי ניקיון זרים – "פליטים" על

מזמינים חברת ניקיון? כך תבחרו נכון

בשנים האחרונות הפכה בחירת חברת הניקיון למשימה לא פשוטה כלל. הפתרון פשוט: הזמינו חברת ניקיון שחברה בארגון. רק כך אתם בידיים בטוחות החוק להגברת אכיפת חוקי העבודה חולל שינוי מהותי בכל הנוגע לאיתור והזמנת שירותי ניקיון. אם עד החוק הייתם פטורים כמזמיני השירות מהקפדה על זכויות העובדים הרי שעם היכנס החוק לתוקף יש לכם אחריות

  • תודה ארגון חברות הניקיון

חברות הניקיון בעידן החדש

ציבור חברות הניקיון עובר ב- 3 השנים האחרונות  מהפכה ניהולית הבאה לידי ביטוי במגוון תחומים: חדשנות בניהול, רכישת השכלהובקיאות בעולם יחסי העבודה ובתורת התמחיר והחשבונאות, אימוץ טכנולוגיות מתקדמות,חיזוק מערך המחשוב, וגיבוש תפיסת עולם ערכית בניהול המשאב האנושי. חברות הניקיון,המעסיקות כ-80 אלף עובדים במשק, פותחות את שנת 2015 כאשר הן מבינות כשהמפתח להצלחתן ולשרידותן לאורך זמן

עובדי הניקיון אינם שקופים יותר – קמפיין הסברה

משרד הכלכלה בראשותו של השר נפתלי בנט יצא בקמפיין הסברה לעובדים ומעסיקים בענף הניקיון באשר להרחבת ההסכם הקיבוצי בענף על כלל המשק תחת הכותרת: "עובדי הניקיון אינם שקופים יותר". https://youtu.be/X988UucHgmM

פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה – דמי טיפול ארגוני

פסק הדין בבית הדין הארצי  - היום יצאה שוב האמת לאור ,בית הדין הארצי בראשות הנשיא כב' השופט יגאל פליטמן קבע בפסק דין כי "אך ורק " לארגון שלנו יש את הזכאות לגבות דמי טיפול  ארגוני מקצועי ממעסיקים בענף הניקיון במדינה .הפרשנות התכליתית הלכה ולמעשה היא, כי אך ורק הארגון שלנו הוא הארגון המייצג (היציג) של

נסללה הדרך לצו ההרחבה בענף הניקיון: בג”צ דחה את העתירה נגד השר בנט

נסללה הדרך לצו ההרחבה בענף הניקיון: בג"צ דחה את העתירה נגד השר בנט העותר, דרור אטרי, דרש מבג"ץ להורות לשר הכלכלה שלא לחתום על צו הרחבה שיביא לשיפור תנאי העסקתם של עובדי הניקיון במגזר הפרטי *** דחיית העתירה מסירה את המכשול האחרון שנותר בדרך להוצאת צו הרחבה להסכם שחתם ארגון חברות הניקיון, בראשות עו"ד אילן