מחוז הצפון - החברות המאוגדות בארגון חברות הניקיון - לפי איזור גאוגרפי וסדר א"ב