ניתן להצטרף לארגון באמצעות מילוי הטופס המקוון המצ"ב
נא מלאו את הפרטים הרלוונטיים ונשמח לחזור אליכם בהקדם.

טופס הצטרפות לארגון חברות הניקיון בישראל

* שדות חובה

מורשי החתימה בחברה:

ידוע לנו, כי הסתדרות העובדים הכללית החדשה היא ארגון העובדים היציג ואנו מחויבים מכוח ההסכם הקיבוצי והוראות החוק לנכות משכרם של העובדים המועסקים בחברה/בעסק – שאינם חברי ההסתדרות ואינם חברים בארגון עובדים אחר – דמי טיפול מקצועי-ארגוני בשיעור 0.75% מהשכר, ולהעביר תשלומים אלה להסתדרות מידי חודש (לא יאוחר מה-15 לחודש).לגבי עובדים שחתמו מבחירתם על טופס הצטרפות להסתדרות, במקום דמי הטיפול, יש לנכות מהעובדים דמי חבר בשיעור 0.9% מהשכר ולהעבירם להסתדרות.
שליחת הטופס