אבי מזרחי יו"ר ארגון חברות הניקיון בישראל -צילום: ניר סלקמן