חברות נקיון בארגון
+ 0
עובדים
0
עובדים בענף
0

צעד אחד קדימה

ארגון חברות הניקיון בישראל

ארגון חברות הניקיון בישראל (ע"ר) הינו ארגון המעסיקים היציג והגדול בענף הניקיון וכתובת מוסמכת, מקצועית ורשמית של ענף הניקיון המוסדר במדינת ישראל. הארגון הוקם בסוף שנת 2012 ומאגד כ-230 חברות ניקיון, ביניהן החברות הגדולות והוותיקות במשק המעסיקות יחד כ-80 אלף עובדים.
הארגון נולד מתוך הבנה, כי התמורות שחלו בחברה הישראלית לצד חקיקה ספציפית, שעיקרה הגנה על האוכלוסיות המוחלשות המועסקות בענף, מחייבים ביצוע של "סיבוב פרסה" תודעתי והתנהלותי. הנחת העבודה היא שרק התלכדות של כל חברות הניקיון המאמינות ומחויבות לשינוי בענף לתוך ארגון מעסיקים אחד תביא לשינויים המיוחלים, לריענון שהענף כל כך משווע לו ולשינוי היחס אליו, הן מצד הציבור הרחב והן מצד הממשלה.
ענף הניקיון הוא ענף ייחודי בתחום התעסוקה בו העובדים מועסקים בכמעט כלל ענפי המשק – מסחר, משרדים, בתי חולים, בתי ספר, בתי אבות, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, בניני מגורים ועוד.
ענף הניקיון נחשב בעבר לתחום עיסוק נחות, לא מקצועי ונצלני. אך הארגון חותר ופועל בהצלחה רבה לשינוי פני הדברים והמציאות שונה לחלוטין. חברות הניקיון הן חברות שירות מקצועיות המספקות שירותי ניקיון ומערך פיקוח ולוגיסטיקה תומך בהיקפי זמן ושעות עבודה הנקבעים עי הלקוח/מזמין השירות. עובדי הניקיון המועסקים בחברות הניקיון זוכים לביטחון תעסוקתי לה אין אח ורע במשק הישראלי. החברות מקפידות על מתן שירות איכותי ללקוחות תוך התאמתן לשינויים והתנהלות גמישה. החברות מקפידות להתחדש באמצעים טכנולוגיים ובחומרי ניקוי המותאמים ללקוח מתוך ראייה של צרכיו ואופיו.
כדי לקדם את פני הענף, ביוני 2013 חתם הארגון עם ההסתדרות הכללית החדשה על הסכם קיבוצי ענפי המשפר באופן דרמטי את תנאי העסקתם של עובדי הניקיון ומעניק להם שלל זכויות סוציאליות עודפות. הארגון ניהל מאבק ומערכה ציבורית למתן צו הרחבה ע"י משרד הכלכלה, כך שתנאי ההעסקה החדשים המאפשרים קיום בכבוד לעובדי הניקיון יינתנו לכלל העובדים בכלל המגזרים במשק. ואכן, ביום 19.2.2014 נחתם צו ההרחבה.
מחודש מרץ 2020, תחילת פרוץ משבר הקורונה המודעות לחשיבות הניקיון גברה באופן משמעותי ביותר וענף הניקיון אף הוגדר ע"י הממשלה כ"שירות קיומי חיוני" מתוך הבנה והכרה בתרומתם האדירה של החברות, צוותי הניהול והעובדים לתפקוד התקין והרציף של כלל ענפי המשק: בביה"ח, בבתי אבות, בבתי הספר, במשרדים, בבניני המגורים וכו.
צעד נוסף דרמטי היה בנובמבר 2021 בו נחתם בין הארגון לבין ההסתדרות הכללית החדשה הסכם קיבוצי ענפי חדש המעדכן את תעריפי השכר של העובדים החלשים ביותר במשק בתוספות שכר בשיעורים של 22% עד 42%. ההסכם שנועד לשפר באופן משמעותי ודרמטי את מעמדם ותנאי העסקתם של העובדים בענף הניקיון – העובדים החלשים ביותר במשק – לא נחתם ב"חלל ריק" אלא מתוך מטרה לתת מענה ישיר למשבר הקיים היום בענף בכל רחבי הארץ, שהוא מחסור אדיר וחסר תקדים של כ- 42 אלך עובדים מתוך תקווה שתנאי ההעסקה המשופרים יתמרצו עובדים חדשים להשתלב במעגל העבודה בענף וישמרו את העובדים הקיימים. למשבר החמור בכוח האדם נוספה בתחילת השנה גם ההתמודדות עם יוקר המחייה.
ההסכם עתיד להיכנס לתוקף כאשר ייחתם צו הרחבה. ממועד חתימתו, הארגון מנהל מאבק למתן צו הרחבה ע"י משרד הכלכלה, כך שתנאי ההעסקה החדשים המאפשרים קיום בכבוד לעובדי הניקיון יינתנו לכלל העובדים בכלל המגזרים במשק.
ענף הניקיון הוא קריטי לבריאות הציבור. ניקיון שוטף וקפדני של אזורי עבודה ומרחבים ציבורים יפחיתו את הסכנה הבריאותית וימנעו הפצת מחלות באוכלוסייה ומפגעים תבוראתיים. סביבה נקייה גם תסייע בהגדלת התפוקה של העובדים ע"י יצירת סביבת עבודה מאורגנת ונקייה שתוביל להגברת המוטיבציה והמורל של העובדים. מנגד הענף מתמודד עם מחסור בכוח אדם שיגרום לירידה באיכות הניקיון בענפי המשק, ירידה העשויה לתרום להגדלת התחלואה וירידה באיכות החיים בקרב אוכלוסיית ישראל.

מדוע חשוב להשתייך לארגון חברות הניקיון?​

רק חבר בארגון זכאי ל"סל השירותים" הכולל והמקיף, כמפורט להלן:

תשומת לבכם, כי חברת ניקיון/עוסק שאיננה חברה בארגון מחויבת בכל מקרה בתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגון, עפ"י חוק ההסכמים הקיבוציים במשק, בהיותו הגוף הייצוגי של כלל העוסקים והמעסיקים בענף הניקיון בישראל.
להצטרפות לארגון התקשרו טל: 03-5004116 או מלאו את הפרטים בטופס

מידע

ארגון חברות הניקיון בישראל הוא הארגון היציג בענף הניקיון מכוח היותו צד חתום להסכם הקיבוצי הכללי בענף הניקיון, הסכם שנרשם כ- 7035/13. ההסכם זכה לצו הרחבה על כל המשק וזאת לאחר שמשרד הכלכלה ונציגו הממונה הראשי על יחסי העבודה...

דבר היו"ר

כיו"ר הארגון אני מחוייב להמשיך ולקדם את הענף, העשייה למען המעסיקים וכל העוסקים בו, לשמור עליכם בגזרת המחוקק וליזום מהלכים שיקדמו את ענף הניקיון בישראל. כחלק מהקשר עם חברי הארגון והלקוחות פיתחנו אתר אינטרנט חדש של הארגון...

חדשות​

מן העיתונות, כתבות טלויזיה ורדיו, ומידעונים