- דבר היו"ר -

חברי ארגון יקרים,

ארגון חברות הניקיון הינו הגוף המייצג היחיד והרשמי של ענף הניקיון בישראל. הארגון הוא בית וכולנו משפחה אשר דואגת לכל חבריה.
הארגון מאגד תחת כנפו את כלל העוסקים בענף הניקיון וכיום, 230 חברות המעסיקות יחדיו כ-80 אלף עובדים.
ענף הניקיון חולש על כל ענפי המשק ומהווה "שירות חיוני קיומי", בלעדיו לא תתאפשר רציפות תפקודית במשק הישראלי.
פעילותו המקצועית של הארגון נעשית בכלל הרבדים והנושאים:
קידום פתרונות למחסור כוח אדם בענף: אישור מכסת עובדים פלסטינים, קבלת היתר להעסקת עובדים זרים וכיוצ"ב.
ניהול מאבק לאישור צו ההרחבה להעלאת השכר הענפי של העובדים בענף.
קידום מקצוע הניקיון ושיפור תדמית הענף וכל העוסקים בו .
כיו"ר הארגון אני מחוייב להמשיך ולקדם את הענף, העשייה למען המעסיקים וכל העוסקים בו, לשמור עליכם בגזרת המחוקק וליזום מהלכים שיקדמו את ענף הניקיון בישראל.
כחלק מהקשר עם חברי הארגון והלקוחות פיתחנו אתר אינטרנט חדש של הארגון – אתר אינטראקטיבי, ידידותי למשתמשים המהווה כלי עבודה לחברי הארגון ומקור ידע לגולשים מתעניינים ולציבור בכלל.
באמצעות האתר תוכלו להתעדכן במתרחש בענף, להתעדכן בפעילויות הארגון, לקבל נתונים עדכניים, שינויים ועדכוני חקיקה ופסיקה ולקרוא העדכונים מידי מידעון.
בטוחני כי האתר יהווה כלי מקצועי שימושי מן המדרגה הראשונה לכלל העוסקים והמתעניינים בענף הניקיון.
כזקן השבט וכמי שעוסק בענף כ-50 שנה אני חווה את הקשיים, הצרכים והאתגרים בענף ועל כן, מתחייב לפעול ולסייע בכל זירה ציבורית.
אני מזמין את שאר בעלי העסק/חברות להצטרף לשירותנו ולהנות ממגוון השירותים הרבים שאנו נותנים.

בברכה

אבי מזרחי
יו"ר הארגון