ועדת אכיפה

מכוח ההסכם הקיבוצי 2013

בשנת 2013 נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין ארגון חברות הניקיון בישראל הסכם חדש בענף הניקיון, אשר הסדיר את זכויות העובדים בענף ושיפר אותן באופן משמעותי.
הצדדים להסכם הקימו ועדת אכיפה שהיא מנגנון משותף לבדיקה ואכיפה של זכויות עובדים בענף הניקיון כעולה מנספח א' להסכם הענפי – הסכם האכיפה. הסכם האכיפה הוא חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי הענפי ועל החברות לקיימו ככתבו וכלשונו. הארגון רואה במהלך זה קידום של החברות בארגון שכן המנגנון מאפשר תיקון ליקויים בזמן אמת ומאפשר למזמיני שירות לדעת כי הם עובדים עם חברה מפוקחת המקיימת את דרישות החוק. היות והצדדים רואים חשיבות רבה בשמירת זכויות העובדים עפ"י דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים, נקבע בהסכם האכיפה מנגנון מוסכם לאכיפת זכויות העובדים בענף.

הסכם האכיפה כולל, בין היתר, את ההסכמות הבאות:

הארגון מאמין בהעסקה הוגנת ובהקפדה על קיום זכויות העובדים. לחברות יש אינטרס מובהק לשתף פעולה עם ועדת האכיפה, שכן בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, מעסיקים המשתפים פעולה באופן שוטף עם ביקורות השכר של ועדת האכיפה, עשויים להיות מוגנים מפני תביעות ייצוגיות בעניין זכויות עובדים.