קרן רווחה

זכאות מעסיקים החברים בארגון בקרן הרווחה לעובדי הניקיון

בתחילת מרץ 2020 הוקמה ע"י ארגון חברות הניקיון בישראל והסתדרות העובדים הכללית החדשה עמותה בשם "קרן רווחה ותרבות לעובדי הניקיון" במטרה לקדם את רווחתם של עובדי הניקיון, לרבות באמצעות הענקת מלגות לימודים לעובד ו/או בני משפחה מקרבה ראשונה, קיום סמינרים, השתלמויות מקצועיות, ימי עיון, סיורים מודרכים ועוד.
פעילות הקרן תמומן ע"י ההסתדרות בשיעור %15 מכלל סך דמי הטיפול ודמי החבר החודשיים שיתקבלו בהסתדרות מעובדי המעסיקים החברים בארגון חברות הניקיון.
מכוח ההסכם הקיבוצי עליו חתום ארגון חברות הניקיון בישראל, חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז – 1957,
חוק הגנת השכר – תיקון מס' 4 תשכ"ה – 1964 ותיקון מס' 5 משכ"ה – 968, חובה על מעסיק לנכות
משכר העובד שאינו חבר בשום ארגון עובדים אחר דמי טיפול מקצועי ארגוני לטובת הארגון היציג. תשלום דמי טיפול מקצועי ארגוני של עובדי הניקיון להסתדרות החדשה הוא ברירת המחדל.

קרן רווחה לעובדי הנקיון – הקמת קרן רווחה לעובדי הניקיון היא בשורה ענקית ותקדימית לענף הניקיון המוסדר במדינת ישראל ועל כולנו להיות גאים על כך. לקבלת ההנחיות להעברת דמי טיפול/דמי חבר חודשיים להסתדרות והזכאות לפעילות הרווחה ניתן לפנות לרכזת הארגון