קיימות

קיימות

בשנה האחרונה העולם חווה בצורה הממשית ביותר מאי פעם את המשמעות של המונחים "שינויי אקלים" ו"התחממות גלובאלית". לאור התופעות החוזרות ונשנות כגון שריפות ענק, הצפות, בצורות והתייבשויות נהרות ואגמים, אף אחד לא יכול יותר להישאר אדיש, ועל כל ענפי המשק לעשות את חלקם.

גם בענף הניקיון ישנה מגמה הולכת וגוברת ברחבי העולם לבצע מהלכים שיהפכו את פעילותו של ענף הניקיון לסביבתית וירוקה יותר.

להלן מספר דוגמאות למגמות בתחום הקיימות הסביבתית בענף הניקיון בארץ ובעולם:

בימים אלה, ההתאחדות עוסקת בכתיבת המדריך לחברות הניקיון שיסייע להן לנקוט בצעדים לצמצום בזבוז משאבים לטובת עתיד הסביבה.