חדשנות

חדשנות

בשנים האחרונות כל תחומי החיים וענפי הכלכלה עוברים תהליך של דיגיטציה והתקדמות טכנולוגית מואצת. בנקודת הזמן הנוכחית, ענף הניקיון נמצא עדין בתחילת המהפכה הטכנולוגית שלו ועדין מתבסס בעיקר על תשומות כ"א בשילוב אמצעים טכנולוגיים.

הארגון שם לו למטרה להנגיש ולסייע למעסיקים לממש חדשנות טכנולוגית כדי למקסם הצלחתם ובמקביל לשפר את חוויית הלקוח. וזאת, דרך הכרת מכלול הפתרונות הטכנולוגיים הקיימים והמתפתחים בארץ ובעולם והנגשתם למעסיק, כל אחד ע"פ צרכיו.

השינוי הטכנולוגי הוא מחויב המציאות בשל הצורך לייעל את העבודה באמצעות שימוש במכשירי ניקוי אוטומטיים, לשפר את זרימת המידע, דרישות הלקוחות, לנצל באופן מושכל את המשאבים וההתמודדות עם המחסור ההולך ומחריף בכ"א באמצעות הפיכת חלק מהמטלות הפיזיות לאוטומטיות ובכך לשפר את תנאי העבודה ולצמצם התלות בכ"א, ככל שניתן.

להלן פירוט חלק מהאמצעים הטכנולוגים השונים הקיימים בענף הניקיון:  

לאור החשיבות של שיפורים טכנולוגים להגדלת תפוקות, שיפור תנאי העסקה והתפתחות כלכלית מידי שנה נערכות בארץ ובעולם תערוכות חדשנות של מוצרים ופתרונות חדשניים בענף הניקיון.

בשנת 2021 – התקיימה תערוכת חדשנות במסגרת הכנס השנתי המקצועי בענף.

לכתבות ועדכונים נוספים בנושא ראה גם במידעוני הארגון.