דיווח ואכיפה

חברה ללא רישיון

האכיפה עולה מדרגה

בשטח פועלים גופים/תאגידים המספקים שירותי ניקיון בניגוד להוראות החוק. כן, אנו עדים לתופעות שונות של מזמיני שירות הפוגעות בענף. ואלה הם:

במידה ותופעה מבין המפורטות לעיל ידועה או מוכרת לחצו על "דיווח- הגברת האכיפה" על מנת שהארגון ידאג לדווח באופן מיידי לאגף הפיקוח והאכיפה במשרד הכלכלה. 

הדיווח הינו אנונימי