אודות

מי אנחנו?

ארגון חברות הניקיון בישראל (עמותה רשומה הפועלת עפ"י כללי חוק העמותות) הינו ארגון המעסיקים היציג והגדול בענף הניקיון וכתובת מוסמכת, מקצועית ורשמית של ענף הניקיון המוסדר במדינת ישראל. הארגון הוקם בסוף שנת 2012 ומאגד כ-230 חברות ניקיון, ביניהן החברות הגדולות והוותיקות במשק המעסיקות יחד כ-80 אלף עובדים.
הארגון נולד מתוך הבנה, כי התמורות שחלו בחברה הישראלית לצד חקיקה ספציפית, שעיקרה הגנה על האוכלוסיות המוחלשות המועסקות בענף, מחייבים ביצוע של "סיבוב פרסה" תודעתי והתנהלותי. הנחת העבודה היא שרק התלכדות של כל חברות הניקיון המאמינות ומחויבות לשינוי בענף לתוך ארגון מעסיקים אחד תביא לשינויים המיוחלים, לריענון שהענף כל כך משווע לו ולשינוי היחס אליו, הן מצד הציבור הרחב והן מצד הממשלה.
ענף הניקיון הוא ענף ייחודי בתחום התעסוקה בו העובדים מועסקים בכמעט כלל ענפי המשק – מסחר, משרדים, בתי חולים, בתי ספר, בתי אבות, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, בניני מגורים ועוד.
ענף הניקיון נחשב בעבר לתחום עיסוק נחות, לא מקצועי ונצלני וחברות הניקיון נתפסו כעוסקים בלתי לגיטימיים שעיקר עיסוקם הוא "גזירת קופון". אך, הארגון חותר ופועל בהצלחה רבה לשינוי פני הדברים והמציאות שונה לחלוטין. חברות הניקיון הן חברות שירות מקצועיות המספקות שירותי ניקיון ומערך פיקוח ולוגיסטיקה תומך בהיקפי זמן ושעות עבודה הנקבעים עי הלקוח/מזמין השירות. עובדי הניקיון המועסקים בחברות הניקיון זוכים לביטחון תעסוקתי לה אין אח ורע במשק הישראלי. החברות מקפידות על מתן שירות איכותי ללקוחות תוך התאמתן לשינויים ומאפשרת התנהלות גמישה. החברות מקפידות להתחדש בתוכנות לייעול ניהול העובדים, במכונות אוטונומיות, באמצעים טכנולוגיים ובחומרי ניקוי המותאמים ללקוח מתוך ראייה של צרכיו ואופיו.

הארגון פועל

פעילות דרמטית משנה מציאות היתה ביולי 2013 בחתימה על הסכם קיבוצי כללי בענף הניקיון עם ההסתדרות הכללית החדשה. הסכם המשפר באופן מהותי וקיצוני את תנאי העסקתם של עובדי הניקיון בישראל וגם נותן מענה תפעולי ומשפטי לכל תחלואי העבר של הענף. הארגון ניהל מאבק למתן צו הרחבה ע"י משרד הכלכלה, כך שתנאי ההעסקה החדשים, המאפשרים קיום בכבוד לעובדי הניקיון יינתנו לכלל העובדים בכל המגזרים במשק. ואכן ב- 19.2.2014 חתם שר הכלכלה דאז, ח"כ נפתלי בנט, על צו ההרחבה ומאז מוחזק ארגון חברות הניקיון לארגון המעסיקים היציג בענף.

המשמעות היא:

מאז משבר הקורונה המודעות לחשיבות הניקיון גברה באופן משמעותי ביותר וענף הניקיון אף הוגדר ע"י הממשלה כ"שירות קיומי חיוני" מתוך הבנה והכרה בתרומתם האדירה של החברות, צוותי הניהול והעובדים לתפקוד התקין והרציף של כלל ענפי המשק: בביה"ח, בבתי אבות, בבתי הספר, במשרדים, בבניני המגורים וכו'.

מייסד ויו"ר הארגון דאז, עו"ד אילן שמעוני ליקט וכתב תכנית ניקיון חירום – כללים והנחיות ניקיון לבלימת נגיף הקורונה.
צעד נוסף דרמטי היה בנובמבר 2021 בו נחתם בין הארגון לבין ההסתדרות הכללית החדשה הסכם קיבוצי ענפי חדש המעדכן את תעריפי השכר של העובדים החלשים ביותר במשק בתוספות שכר בשיעורים של 22% עד 42%. ההסכם המשפר באופן משמעותי ודרמטי את העסקתם של העובדים בענף הניקיון לא נחתם ב"חלל ריק" אלא מתוך מטרה לתת מענה ישיר לבעיה הקיימת היום בענף בכל רחבי הארץ, שהיא מחסור אדיר וחסר תקדים של כ- 42 אלך עובדים מתוך תקווה שתנאי ההעסקה המשופרים יתמרצו עובדים חדשים להשתלב במעגל העבודה בענף וישמרו את העובדים הקיימים. למשבר החמור בכוח האדם נוספה בתחילת השנה גם ההתמודדות עם יוקר המחייה.
ההסכם עתיד להיכנס לתוקף כאשר ייחתם צו הרחבה. צו הרחבה הוא צעד משמעותי ברמה החברתית כלכלית אשר מקדם את צמצום הפערים בחברה. הארגון מאמין כי העסקה הוגנת של עובדי ניקיון מהווה חלק מהאחריות שלו כארגון כלכלי וחברתי. ממועד חתימת ההסכם הקיבוצי הארגון מנהל מאבק למתן צו הרחבה ע"י משרד הכלכלה, כך שתנאי ההעסקה החדשים המאפשרים קיום בכבוד לעובדי הניקיון יינתנו לכלל העובדים בכלל המגזרים במשק.

ענף הניקיון הוא קריטי לבריאות הציבור. ניקיון שוטף וקפדני של אזורי עבודה ומרחבים ציבורים יפחיתו את הסכנה הבריאותית וימנעו הפצת מחלות באוכלוסייה ומפגעים תברואתיים. סביבה נקייה גם תסייע בהגדלת התפוקה של העובדים ע"י יצירת סביבת עבודה מאורגנת ונקייה שתוביל להגברת המוטיבציה והמורל של העובדים. מנגד הענף מתמודד עם מחסור בכוח אדם שיגרום לירידה באיכות הניקיון בענפי המשק, ירידה העשויה לתרום להגדלת התחלואה וירידה באיכות החיים בקרב אוכלוסיית ישראל.

במה אנחנו מאמינים ?

01

אחריות חברתית

הארגון מאמין ופועל להנחיל בקרב חברות הניקיון ערכים ניהוליים מודרניים ונאורים המשקפים אחריות חברתית: שקיפות מוחלטת של נתונים, ערכים ונורמות כספיות, חיבור חזק ואמיתי לעובדי הניקיון, השכלה בקרב קברניטי החברה ובניית מחלקת שכר מקצועית. המחויבות היא ללקוחות, לחברה, לסביבה ולעובדים.

02

שקיפות ובקרה

הארגון פועל להקמת מוסדות הארגון, לקיום פעולות עפ"י ועדות עבודה ומאמין בקבלת החלטות באופן דמוקרטי, בשקיפות, בביקורת פנימית ובדיון מעמיק בכל נושא שיש לו השפעה על עתיד הענף. חברי הארגון מוזמנים לקחת חלק באסיפה הכללית, בישיבות ההנהלה וקיימת אף ועדת ביקורת. האמון של החברות בארגון בהנהגת הארגון הם כלי מפתח לקידום הענף ולטיפול נכון וצודק בכם החברים.

03

הוגנות

הארגון מאמין כי העסקה הוגנת היא אינטרס משותף משולש של מזמין השירות, חברת הניקיון והעובדים. תם העידן בו חברות הניקיון שימשו רק כגורם מתווך בין עובד הניקיון למזמין השירות. כיום, חברות הניקיון ניצבות ביחד עם עובדיהם מול מזמיני השירות. הארגון פועל למיגור תופעת החאפרים, חברות המספקות שירותי ניקיון ללא רישיון קבלן שירות ופועל לשמירה על זכויות עובדים במסגרת וועדת האכיפה המשותפת של הארגון וההסתדרות המפוקחת ע"י רואה חשבון חיצוני בלתי תלוי המבצע בדיקות מדגמיות אצל חברות הניקיון שבארגון.

04

מקצועיות

 הארגון פועל מול כלל הגורמים במקצועיות עפ"י תכנון אסטרטגי ומלווה בייעוץ מקצועי, משפטי וכלכלי תוך הצגת נתוני מחקר, ממצאי סקרים ונתונים ענפיים מהשטח. במקביל, הארגון דואג להנגשת ולהפצת מידע מקצועי ומשפטי לחבריו ומעמיד ייעוץ טלפוני שוטף.

05

בטיחות

בטיחות בעבודה ודאגה לסביבת עבודה בטוחה, בריאה ונטולת סיכונים לעובדים היא נר לרגלינו. הארגון יזם והפיץ חוברת הדרכה בענף, יקיים הדרכות בטיחות והכשרות מתאימות. חברות הניקיון משקיעות משאבים וזמן יקר בהדרכת העובדים, בהסברה של הוראות ונהלים מחייבים וקיום ריענון תקופתי. 

06

חדשנות

הארגון שם לו למטרה להנגיש ולסייע למעסיקים לממש חדשנות טכנולוגית במטרה  למקסם הצלחתם ובמקביל לשפר את חוויית הלקוח. וזאת, דרך הכרת מכלול הפתרונות הטכנולוגיים בארץ ובעולם והנגשתם למעסיק, כל אחד ע"פ צרכיו. המפתח לחדשנות מוצלחת הוא להיות "ממוקד תוצאות". לשפר את תוצאות המעסיקים בהתמקדות בהבנת האתגרים ובמקביל ביישום טכנולוגיה מתקדמת שתתרום לפתרונם.