ועדה פריטטית

ועדה פריטטית מכוח ההסכם הקיבוצי בענף הניקיון

בהתאם לסעיף 38 להסכם הקיבוצי הענפי משנת 2013, ניתנה הסמכות לוועדה הפריטטית בענף הניקיון לטפל, לברר ולגשר בחילוקי דעות בין עובד לקבלן הנובעים מנושאים המוסדרים בהסכם הקיבוצי.
הצורך להפעלת הוועדה בסכסוכים בין עובדים לקבלנים נבע מהעובדה שבתי הדין לעבודה הוצפו בעשרות אלפי תביעות של עובדים ומתוך תפיסה כי לצדדים ליחסי העבודה, בסיוע ארגוני המעסיק והעובד, יש כלים אפקטיביים לפתרונות הסכסוך תוך פרק זמן קצר וחסכוני לצדדים.
סעיף 38 להסכם קובע, כי אם העובד תובע מעסיק שהוא חבר בארגון, על העובד או בא כוחו לפנות קודם לוועדה הפריטטית למיצוי דרישותיו.
במקרה בו הוועדה לא מצליחה להביא לסיום הסכסוך בין הצדדים, העובד יכול להגיש תביעה בבית הדין לעבודה.
דיוני הוועדה הינם ללא עלות לצדדים, לדיון מוזמנים העובד, המעסיק עם או בלי ייצוג.

עפ"י ההסכם הענפי הרכבי הוועדה הינם:

ועדה פריטטית ראשונה:

נציג של ההסתדרות ברמה המקומית, נציג המעסיק.
ככל שלא יגיעו להסכמה תועבר המחלוקת לדיון בפני:

וועדה פריטטית עליונה:

נציג ההסתדרות הארצית, נציג הארגון.

 

החלטות וועדה פריטטית מתקבלות רק בהסכמת פה אחד של שני הצדדים ודינן כפסק בורר.
משמע, סכסוך שיסתיים בוועדה יוצג לבתי הדין כהסכם פשרה שעליו ינתן תוקף פסק דין המסיים את התיק באופן סופי.
בוועדה אין פרוטוקולים כדי לשמור על סודיות.

 

הארגון מזמין את חברי הארגון לעשות שימוש במנגנון זה ובכך לנסות לייתר תביעות בבית הדין לעבודה.

 

במידה וכבר הוגשה תביעה, חברי הארגון זכאים לבקש מבית הדין את העברת התיק/תביעה לדיון בוועדה פריטטית. לשם כך, על יועמ"ש של החברה/העוסק להגיש לבית הדין בקשה לדחיית הדיון עד למיצוי ההליכים בוועדה הפריטטית.
לצערנו, קיומה של הוועדה הנ"ל טרם הושרש בתודעת ציבור עוה"ד ובקרב שופטי בית הדין לעבודה.
לשם כך, פנה הארגון ליו"ר לשכת עוה"ד בבקשה לפעול באמצעים העומדים לרשותו, בכדי שהוועדה תהווה הכתובת הראשונה לבירור סכסוכי עבודה פרטניים בענף הניקיון בדומה להנחיה הקיימת של נשיאת מביה"ד לעבודה להפנות תיקים לגישור/פישור כשלב מקדים או מחליף.
לכל בירור בנושא זה ניתן לפנות למנכ"לית הארגון.