צח אור שרותי תברואה בע"מ

טלפון : 03-5560227

פקס: 035586149