אור אדום לניקיון – דרושים עוד 10,000 עובדים

איסור העסקת עובדים זרים, חוסר כדאיות והתכנות כלכלית להעסקת מסתננים/פליטים בשל היטל מס מעסיקים  בשיעור 20% . כל אלה ועוד – לא יהיה מי שינקה

עו"ד אילן שמעוני יו"ר ארגון חברות הניקיון בישראל מזהיר ומתריע, מציג תמונת מצב עגומה מאד. ארגון חברות הניקיון כולל כיום מעל  120  חברות המעסיקות 50 אלף עובדים, חלקם יוצאי מדינות חבר העמים ובני הקהילה האתיופית, בד"כ אנשים מבוגרים שזו ברירת הפרנסה היחידה שנותרה להם. חלקם עובדים זרים בעיקר מסתננים ופליטים שעלות העסקתם גבוהה ב 20% מעובד רגיל בשל מס מעסיקים דרקוני. עו"ד אילן שמעוני: " אנו לא מסוגלים לספוג את נטל מס המעסיקים, מזמיני השרות לא מוכנים לשלם, לא נוכל להעסיק מסתננים ופליטים. המשמעות – אין מי שינקה והם הפליטים והמסתננים יזרקו לרחוב. אני מחזיק בידי חוות דעת ברורה וחד משמעית  לפיה פליטים הנמצאים בארץ בשל היותם נרדפים אסור למדינת ישראל להפלותם לרעה. הטלת מס מעסיקים  20% מפלה ואפילו סותרת את הדין הבינלאומי ".

עו"ד אילן שמעוני מבקש להדגיש כי מאז הקמת ארגון חברות הניקיון וחתימת ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה נעשה סדר בענף כשחברות הניקיון החברות בארגון מחויבות אליו ופועלות בהתאם:

  • ענף העבודה והתעסוקה הינו המוסדר ביותר, המפוקח והמבוקר ביותר במדינת ישראל באמצעות חוק הגברת האכיפה , הסכם קיבוצי ענפי, וועדת אכיפה המשותפת לארגון ולהסתדרות לשמירה על זכויות עובדי הניקיון ומנגנון "בודק שכר " הקבוע בחוק.
  • עובדי הניקיון המועסקים בחברות ניקיון זוכים לסל זכויות סוציאליות נדיב ועודף על פני עובדים זוטרים אחרים במשק וזאת כבר מהחודש הראשון לעבודתם :קרן השתלמות, דמי הבראה מוגדלים, הפרשה מוגדלת לפנסיה , הפרשה לפנסיה גם מקצבת הנסיעות החודשית , שי כספי לפסח ולראש השנה ועוד.
  • שכר עבודה נמוך לעובדי הניקיון – מוכוון ע"י ממשלת ישראל /משרד האוצר באמצעות תקנת ערך שעה מינימום העולה כדי הסדר כובל ..

חברות הניקיון  אינן חברות כוח אדם והשמה ואינן "גוזרות קופון ". חברות הניקיון מעסיקות את עובדיהם בהעסקה ישירה, בהדרכה ישירה, בפיקוח ישיר. שקיפות בעלויות השירות – שקיפות ברווח התפעולי. עלויות השירות : העסקת עובדים , חומרי ניקוי , התקורה והרווח התפעולי עומדים כספרים פתוחים בפני מזמין השירותים . רווחי חברת הניקיון מופקים בשיטת cost plus   והרווח הוא בעבור הניהול והמימון של כל מערך הניקיון ,מדובר ברווח תפעולי של  %  בודדים.  העסקה ישירה של עובדי הניקיון היא מקסם שווא ומלכודת דבש מסוכנת, בעיקר לעובדים .