גיבור היום – גולן פרג'ון: " הניקיון שליחות של ממש"  פורסם בישראל היום מרץ 2020