מ.ש.א.פ. אחזקות שרותי ניקיון ואחזקת מבנים בע"מ

צפון